کدفکری

کدفکری

دنیل کویل
در کتاب کدفکری به این پرسش مهم پاسخ داده می‌شود که چرا نتیجه عملکرد گروه‌های شاخص، از مجموعه عواملی که در اختیار دارند بزرگ‌تر است؟ این کتاب شیوه‌ی متفاوتی دارد.  در مدت4 سال 8 تیم موفق برتر دنیا مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرند و نتایجی به دست می‌آید که نشان می‌دهد چنین شا ..
17
0

در کتاب کدفکری به این پرسش مهم پاسخ داده می‌شود که چرا نتیجه عملکرد گروه‌های شاخص، از مجموعه عواملی که در اختیار دارند بزرگ‌تر است؟

این کتاب شیوه‌ی متفاوتی دارد.  در مدت4 سال 8 تیم موفق برتر دنیا مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرند و نتایجی به دست می‌آید که نشان می‌دهد چنین شاخصه‌هایی، از یک‌سری مهارت‌های خاص مانند: ایجادامنیت، بیان کاستی‌ها و هدف‌گذاری نشأت می‌گیرد. این مهارت‌ها که عامل محرک تفکر گروهی برای ایجاد ارتباط متقابل هستند، شالوده اصلی این کتاب را تشکیل می‌دهند.

جهت ثبت دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه شما پس از بررسی و تایید، نمایش داده خواهد شد.

ورود به حساب کاربری